Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „POLEDNÍČEK“

A CO TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA ?

Když jsem naposled psal o školní samosprávě, měl bych logicky pokračovat a navázat úvahou o samosprávě třídní. Zatímco ta školní je vytvořena z podnětu ředitele a v zájmu vedení školy, tak o tu třídní by měl pečovat učitel třídní. Mají tyto školní instituce spolu něco společného?

Celý příspěvek »


KDY MÁ ŠKOLNÍ SAMOSPRÁVA NĚJAKÝ SMYSL ?

Problematika žákovské samosprávy se čas od času vrací jako téma k podpoře aktivity žáků a jejich spoluúčasti na ovlivňování klimatu školy. Zažil jsem takových pokusů několik a hned v úvodu musím napsat, že výsledky fungování takových podpůrných institucí byly téměř vždy dost rozpačité.

Celý příspěvek »


HOLKA PRO VŠECHNO

Takové označení si snad učitelé ani nezasluhují. Přitom jde o přídomek velice trefný. Uvědomil jsem si to, když jsem v archivu pátral po podrobnostech života učitelů naší školy v dávné minulosti. Ale vzpomněl jsem si na něj i při vzpomínce na řídícího málotřídky, který se na začátku 70tých let minulého století při odchodu do důchodu loučil zároveň s 25 funkcemi, které v obci zastával.

Celý příspěvek »


KONFERENCE METODIKY V HRADCI KRÁLOVÉ

P1050412

Tak jsem se po 55 letech vrátil do školní budovy, kde jsem kdysi navštěvoval 5. ročník osmiletky. Překvapilo mne  jak málo se tu za ten dlouhý čas změnilo.  Dnes je v budově střední zdravotnická škola. Stejné vchodové dveře, schodiště i zábradlí kolem něj, dokonce jsem i našel místnost, kde jsme měli tenkrát třídu a s paní učitelkou Malcovou jsme pilovali slovní úlohy na trojčlenku.  Vzpomínka má pro mne ještě jeden rozměr. Kdysi, mezi světovými válkami, když tu ještě byla reálka, navštěvoval ji jako student i můj tatínek. Od vzpomínek jsem se probral k současnosti. Důvodem mé dnešní návštěvy byla regionální konference Metodiky II.

Celý příspěvek »


JAK POJMOUT ŠKOLNÍ OSLAVY

P1050250Ke škole určitě patří oslavy. Jsou příležitostí připomenout významné dny, výročí a události. Žáci je ve své většině vnímají, jako možnost kdy se nevyučuje a jsou jimi proto často pasivně trpěny. V těchto dnech si připomínáme 20. výročí událostí 17. listopadu roku 1989. Se zvědavostí jsem proto přijal  pozvání  na oslavy tohoto výročí na místních školách. Zajímalo mne, jak se pojetí oslav s léty změnilo  a jak je dnes prožívají  žáci a studenti.

Celý příspěvek »


TRIBUNÁL KLASIFIKAČNÍ KONFERENCE

Ani se  nechce věřit, že jsem jich za dobu svého učitelování absolvoval desítky.  Nejméně čtyřikrát do roka se sešla školní porada, aby provedla čtvrtletní účtování a vynesla ortel, který pak prostřednictvím třídních učitelů předala  žákům a jejich rodičům jako odraz výsledků školní práce v posledních několika měsících. Působil jsem na různých školách a poznal jsem, že se obsah, organizace i výstupy z těchto jednání mohou hodně lišit. Jaká je optimální podoba klasifikační konference a existuje nějaký její předem daný a ideální model?

Celý příspěvek »


ZE ŽÁKA KOLEGOU

Zajímavá lidská situace, se kterou jsem se v životě setkal dnes několikrát. Můj bývalý žák se po určité době vrátil na školu jako učitel a stal se mým kolegou.  Je taková situace obtížná pro mne, jeho  bývalého učitele, nebo pro něho, mého bývalého žáka? Pokusím se najít na  obě části  otázky srozumitelnou odpověď.

Celý příspěvek »


INFOGRAM – pro podporu informační gramotnosti

Moje pozvánka sice přesahuje zaměření tohoto portálu, ale umožňuje pohled do vyšších pater systému vzdělávání, což je pro učitele připravující své žáky a studenty možnost nejeen zajímavá, ale určitě i nanejvýš užitečná. Infogram je portál podporující rozvoj informační gramotnosti na vysokých školách.  Je aktuální v současné době, kdy společností hýbe skandál na Západočeské univerzitě v Plzni, který začal odhaleným plagiátorství vysokých funkcionářů jeho Právnické fakulty. Najdeme ho na webové adrese: http://www.infogram.cz.

Celý příspěvek »


DŮSLEDKY PŘEPLNĚNOSTI TŘÍD

Tak jsem si přečetl další z poplašných zpráv určených pro naše učitele na adrese: http://www.novinky.cz/domaci/179510-na-skolstvi-se-setri-hrozi-opet-preplnene-tridy-s-30-zaky.html. Hrozí nám víc než 30 vyučovaných žáků na třídu! Když jsem nedávno dělal pořádek a likvidoval listinné pozůstatky své 40tileté kantorské kariéry, našel jsem klasifikační  blok a v něm seznamy více než 40 hodnocených  žácích ve třídě. Pokusil jsem se zavzpomínat na doby, kdy byl počet kolem 40 žáků ve třídě na základní škole běžnou normou. Celý příspěvek »


PROČ JSOU NAŠI UČITELÉ KE SVÝM ŽÁKŮM NESPRAVEDLIVÍ ?

Vyplývá to z provedeného průzkumu univerzity v britském Birminghamu na vzorku 14 tisíc žáků osmých a devátých ročníků. Je to jen další příležitost ke kritice našeho školství, která se hodí médiím jako „dárek“ učitelům k zahájení nového školního roku? Nebo jde o popsání  reálného stavu, který je k zamyšlení a vyžaduje nutné kroky k nápravě?

Celý příspěvek »