Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „nedělníček“

JE DŮLEŽITÁ ODBORNOST NEBO EMPATIE?

Měl jsem spolužáka, který byl  geniální matematik. Rozhodl se pro životní dráhu učitele. Jako spolužáci jsme prorokovali: To bude jednou skvělý učitel! Nebyl. Po několikaletém putování od školy ke škole musel změnit profesní orientaci. Na druhou stranu jiná spolužačka jen s obtížemi procházela od zkoušky ke zkoušce, ale po absolvování studia a nástupu do praxe se z ní stala schopná a žáky oblíbená učitelka. Co vlastně rozhoduje o úspěchu v naší kantorské profesi? Uvedené dva kontrastní příklady ukazují, že IQ to asi nebude.

Celý příspěvek »


DVOJČATA – PROBÉM PRO UČITELE

Určitě jste už měli ve třídě dvojici žáků, kteří se sobě podobali jako vejce vejci. Jak by také ne, když byli z jednoho vajíčka. Jak jste jistě pochopili, šlo o dvojčata. Vzpomínám na několik dvojic které jsem měl ve třídě a musím přiznat, že jsem z nich měl nejen já, ale i moji kolegové, dost často pěkně zamotanou hlavu. 

Celý příspěvek »


TITULOMÁNIE

 

V souvislosti s aférami na Západočeské univerzitě a možností odebrání titulů některým absolventům, kteří ho dosáhli za nestandardních okolností, mne vrací vzpomínka daleko do minulosti, kdy jsem jako mladý ředitel školy dostal při  jednom setkání nabídku od děkana fakulty kde jsem vystudoval, abych si na fakultě udělal doktorát. Nabídku jsem nevyužil a ani o ní neuvažoval. Pro svoji práci na škole jsem titul nepovažoval za nutný a nějak užitečný. Přesněji řečené, považoval jsem to za zbytečný životní krok.

Celý příspěvek »


MEZI NÁMI SOUROZENCI

Možná jste zažili to co kdysi já.  Na jednu školu se mnou chodila jako žákyně i moje mladší sestra.  A je pochopitelné, že jsme samozřejmě měli několik společných učïtelů. A já pak musel doma často poslouchat, zvláště v předmětech  kde jsem právě nijak moc nevynikal:

„Jó, to tvoje sestra, ta by tě strčila do kapsy! To je jiná klasa než jsi ty !“

Samozřejmě se mi takové hlášky moc dobře neposlouchaly. Ale vím, zda ona měla stejný problém s učitelem matematiky, kde jsem zase byl jejím „králem“ já.

Ale jinak jsme jako sourozendci využívali ze společné docházky jen samé výhody. To když jsem si zapomněl kružítko na geometrii, nebo měl malou svačinu, sestra byla vždy po ruce a ochotně mi vypomohla. A protože věděla, že  jí to příště rád oplatím, nikdy na mně doma rodičům při mých školních výpadcích  nežalovala.

Celý příspěvek »


V KOPIDLNĚ ZNOVU ROZKVETL KVÍTEK

Ukázka studentské soutěžní práce.

Ukázka studentské soutěžní práce.

Po 16. se v areálu Zahradnické školy v Kopidlně konala prezentační akce KOPIDLENSKÝ KVÍTEK spojená se soutěží studentů a žáků ve znalostech v zahradnické a botanické odbornosti.

Protože jsem o této mimořádně zajímavé akci psal článek na tomto svém blogu již loni, zkusím letos jiný úhel pohledu.

Celý příspěvek »


POHÁDKA V KRAJINĚ – KRAJINA V POHÁDCE

„A vidíte ty kopce a hory? A tamhle Trosky, ta krása! Vida, zvedly dva prsty, jako k přísaze: my tě nezradíme, rodný kraji.“

Josef Štefan Kubín

Celý příspěvek »


PŘÍPRAVNÝ TÝDEN JE TU ..

Je konec srpna, prázdniny končí. Jejich poslední týden je nazýván jako „přípravný“. Je jasné, na co se v posledních dnech prázdnin mají potřebu učitelé připravovat. Znám vůni tohoto týdne, kde je namíchána bohatá směs velkých očekávání, zvědavosti a nabyté energie k novému začátku. Znám úsilí ředitelů a jejich zástupců, pro které prádzniny končí mnohem dříve, pokud pro ně vůbec začaoly, protože léto je ve školách obdobím oprav, přestavby, generálního úklidu, který musí také někdo řídit a usměrňovat. Ale vraťme se k tomu co nás v příštích fdnech čeká.

Celý příspěvek »


KNIHA MÉHO SRDCE FINIŠUJE

Národní anketa KNIHA MÉHO SRDCE, která hledá nejoblíbenější knihu českých čtenářů, vstupuje do své závěrečné fáze. Sleduji její průběh se zvýšeným zájmem od samého začátku. Nejenže mne jako knihovníka oslovila, ale i jako čtenáře mne přirozeně zajímá, která ze zvolených knih vystoupí na pomyslné nejvyšší příčky. V anketě  vidím i další její rozměr. Je  velkým a celonárodním průzkumem o stavu čtenářství v naší republice. Z dosavadního jejího průběhu se zdá, že jde o pohled až nečekaně optimistický.

Celý příspěvek »


SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ UČITELE

Ohrožení učitele ze strany žáků přímo ve škole nemusí být pouze jejich zjevnou nekázní, verbálními a bohužel dnes i fyzickými útoky. Zatím se málo hovoří o rizicích spojených s výkonem role učitele formou sexuálních provokací svěřenými žáky.  Nedávno to dobře popsala epizoda v nekonečném Nováckém seriálu Ulice, kde se učitel tělocviku stal obětí takové provokace jedné ze studentek.  Dostane-li se učitel ve vztahu k svěřeným žákům do takového konfliktu, pohybuje se často po tenké hraně zákona, s akutním nebezpečím obvinění z ohrožování mravní výchovy mládeže a následujícím trestním stíhání. Konečně nedávno probírané sexuální hrátky učitelky se svým žákem, navíc dalším kamarádem natáčené na mobil a vystavené na internetu, jsou dostatečným důvodem k tomu, aby se i této zatím skryté stránce učitelské profese věnovala větší pozornost.

Celý příspěvek »


KANTOROVA PROFESNÍ POUŤ

Nemám na mysli životní osudy učitele, přestože by samy stačily na celé romány. Myslím jeho profesní dráhu. Na počátku je prvá „štace“ s prvými žáky, ředitelem a kolegy. A jak jdou léta, tak se spolu s nimi mění místa  jeho školního působení a vše co s tím souvisí. Až přijde konec cesty a „štace“ poslední. Čas vhodný k zamyšlení a zobecnění získaných zkušeností.

Celý příspěvek »