Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „středníček“

ŠKOLA JE BLÁZINEC …

… kde si pár pacientů hraje na učitele!

Hláška, která je i názvem skupiny na facebooku, která má už skoro 40 tisíc příznivců. To mě přivedlo k myšlence, že na ní musí něco být a hledal v paměti potvrzení takové domněnky. 

  Celý příspěvek »


KDYŽ JE KLASIFIKACE HOLÍ UČITELE NA ŽÁKY

Je konec ledna a žáci dostávají své pololetní vysvědčení. Sledované a očekávané nejen jimi, ale také jejich rodiči a známými. Vysvědčení a známky v něm uvedené vystavují žákům vizitku za školní práci v prvém pololetí školního roku. Je to jenom žákova vizitka? Nejsou známky také určitou vizitkou učitele, který je učí? Pokusím se v den pololetních prázdnin na toto téma trochu zameditovat.

Celý příspěvek »


KONFERENCE METODIKY V HRADCI KRÁLOVÉ

P1050412

Tak jsem se po 55 letech vrátil do školní budovy, kde jsem kdysi navštěvoval 5. ročník osmiletky. Překvapilo mne  jak málo se tu za ten dlouhý čas změnilo.  Dnes je v budově střední zdravotnická škola. Stejné vchodové dveře, schodiště i zábradlí kolem něj, dokonce jsem i našel místnost, kde jsme měli tenkrát třídu a s paní učitelkou Malcovou jsme pilovali slovní úlohy na trojčlenku.  Vzpomínka má pro mne ještě jeden rozměr. Kdysi, mezi světovými válkami, když tu ještě byla reálka, navštěvoval ji jako student i můj tatínek. Od vzpomínek jsem se probral k současnosti. Důvodem mé dnešní návštěvy byla regionální konference Metodiky II.

Celý příspěvek »


KREATIVITA KONTRA RUTINA V UČITELOVĚ PRÁCI

Tvořivost v pedagogické práci  je viditelným znakem úspěšného učitele. Jejím protipólem je rutina v jeho práci, založená na stokrát vyzkoušených a ověřených schématech, které vedou k očekávaným výsledkům jeho působení na žáky a studenty. Lze přistupovat na takové dělení a platí v opravdu každé situaci?

Celý příspěvek »


INFOGRAM – pro podporu informační gramotnosti

Moje pozvánka sice přesahuje zaměření tohoto portálu, ale umožňuje pohled do vyšších pater systému vzdělávání, což je pro učitele připravující své žáky a studenty možnost nejeen zajímavá, ale určitě i nanejvýš užitečná. Infogram je portál podporující rozvoj informační gramotnosti na vysokých školách.  Je aktuální v současné době, kdy společností hýbe skandál na Západočeské univerzitě v Plzni, který začal odhaleným plagiátorství vysokých funkcionářů jeho Právnické fakulty. Najdeme ho na webové adrese: http://www.infogram.cz.

Celý příspěvek »


PROČ JSOU NAŠI UČITELÉ KE SVÝM ŽÁKŮM NESPRAVEDLIVÍ ?

Vyplývá to z provedeného průzkumu univerzity v britském Birminghamu na vzorku 14 tisíc žáků osmých a devátých ročníků. Je to jen další příležitost ke kritice našeho školství, která se hodí médiím jako „dárek“ učitelům k zahájení nového školního roku? Nebo jde o popsání  reálného stavu, který je k zamyšlení a vyžaduje nutné kroky k nápravě?

Celý příspěvek »


CO VYTVÁŘÍ POVĚST UČITELE?

Po celý život řeším odpověď na otázku, jaké předpoklady musí naplňovat člověk, když se chce stát dobrým učitelem. Odpověď na ni je velmi košatá a zdaleka není jednoznačná. On totiž už pojem „dobrý učitel“ je mnohoznačný a zavádějící. Zcela jinak „dobrý“ je učitel pro své studenty, jiný pro jejich rodiče a širokou veřejnost. V něčem jiný vidí úspěšného učitele jeho ředitel a kolegové. Po létech hledání jsem došel k závěru, že rozhodující pro takové zařazení je vlastní názor učitele na sebe a svoje kantorské působení.

Celý příspěvek »


ZPĚV NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJŽ NÁM DNES …

Pamatuji doby, kdy každé malé dítě běžně znalo nejen mnohé říkánky, ale také lidové písničky. Zpívaly se doma, ale i ve škole, a to nejen při hudební výchově. Pamatuji časy, kdy jsme každý školní den začínali zpěvem. Zpívalo se do pochodu při výletech, při večerním posezení u táboráku a jakýchkoliv setkáních. Ty časy jsou už dávno pryč. Chtějte dnes na svých žácích  aby si vůbec vzpomněl na nějakou písničku, kterou opravdu znají a většina ji umí zazpívat! Kam že se nám to ztratila, pověst, která  roky naplňovala slogan: Co Čech, to muzikant?

Celý příspěvek »


PROČ JSOU TAK VYSOKÉ NÁROKY NA KVALIFIKACI UČITELE?

Snad v žádném jiném povolání nejsou požadavky na kvalifikaci pracovníků postaveny tak jednoznačně jako je tomu u učitelů. Absence pedagogické způsobilosti doložené vysokoškolským diplomem,  hrozí v tomto roce odchodem celé jedné pětiny nekvalifikovaných učitelů ze škol. Není hrozba kolapsu školství v takovém případě příliš vysokou cenou za naplnění této podmínky? Proč nestačí k výkonu učitelského povolání být kvalifikovaný po odborné stránce a vyžaduje se ještě ověřené pedagogické vzdělání?

Celý příspěvek »


KAŽDÝ PODLE SVÉ PRÁCE

 

Tak nás to kdysi v socialistické škole učili. Poučky byly v módě a nastupující generace budovatelů komunismu se je ve škole svědomitě učila, dokonce z nich byla v hodinách občanské výchovy zkoušena a známkována. Podstatně horší to bylo s jejich naplňováním ve skutečném životě. Od slov k činům bylo hodně daleko.
 

Celý příspěvek »