Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „úterníček“

POTŘEBUJE SE UČITEL PRŮBĚŽNĚ VZDĚLÁVAT ?

Naivní otázka. Samozřejmě že potřebuje! A já bych to ještě zvýraznil. Je to jeho profesní povinnost. Jiná věc je, jestli to většina z nás chápe. A hlavně, jestli svoji povinnost chtějí naplňovat.  Obávám se, že ne!  Pak je na místě otázka: PROČ?

Celý příspěvek »


HOLKA PRO VŠECHNO

Takové označení si snad učitelé ani nezasluhují. Přitom jde o přídomek velice trefný. Uvědomil jsem si to, když jsem v archivu pátral po podrobnostech života učitelů naší školy v dávné minulosti. Ale vzpomněl jsem si na něj i při vzpomínce na řídícího málotřídky, který se na začátku 70tých let minulého století při odchodu do důchodu loučil zároveň s 25 funkcemi, které v obci zastával.

Celý příspěvek »


TRIBUNÁL KLASIFIKAČNÍ KONFERENCE

Ani se  nechce věřit, že jsem jich za dobu svého učitelování absolvoval desítky.  Nejméně čtyřikrát do roka se sešla školní porada, aby provedla čtvrtletní účtování a vynesla ortel, který pak prostřednictvím třídních učitelů předala  žákům a jejich rodičům jako odraz výsledků školní práce v posledních několika měsících. Působil jsem na různých školách a poznal jsem, že se obsah, organizace i výstupy z těchto jednání mohou hodně lišit. Jaká je optimální podoba klasifikační konference a existuje nějaký její předem daný a ideální model?

Celý příspěvek »


ZE ŽÁKA KOLEGOU

Zajímavá lidská situace, se kterou jsem se v životě setkal dnes několikrát. Můj bývalý žák se po určité době vrátil na školu jako učitel a stal se mým kolegou.  Je taková situace obtížná pro mne, jeho  bývalého učitele, nebo pro něho, mého bývalého žáka? Pokusím se najít na  obě části  otázky srozumitelnou odpověď.

Celý příspěvek »


MĚL JSEM RÁD DAREBÁKY

Trochu podivný titulek a obsahuje tvrzení, které jen málo učitelů veřejně připustí.není žádným tajemstvím, že snad každý učitel má mezi žáky  ve třídě své oblíbence. O tom by mohli nejlépe vyprávět samotní žáci  a   je to téma  na které se mezi sebou rádi a často baví a vášnivě ho rozebírají.  Samotný učitel však takové názory nerad připouští, protože si myslí, že to není jeho problém.  Být v každé situaci ve škole spravedlivý a bez předsudků ke svým žákům, to je přece  zcela samozřejmé a vyžaduje to jeho učitelská role. Skutečnost je ale docela jiná.

Celý příspěvek »


LZE PRÁCI UČITELE SPOLEČENSKY OCENIT?

Co je to společenské ocenění? Na to je mnoho různých odpovědí. Při hledání v žebříčcích popularity různých povolání jsou na tom učitelé trvale a překvapivě dobře. Učitelské povolání patří k těm, které veřejnost staví v žebříčku vysoko a oceňuje ho. Je  tohle ale kvalifikace pro uznání vysoké společenské hodnoty práce učitele? To asi  ne!  Ale chce-li to někdo považovat za určitý výraz ocenění naší náročné a pro člověka užitečné práce, pak proti tomu nelze nic podstatného namítat.

Celý příspěvek »


TĚŽKÝ ÚDĚL UČITELE

 Vždycky mne překvapí když objevím v průzkumu oblíbených povolání profesi učitele na samé špičce pomyslného žebříčku. A to navzdory jiným průzkumům, které dokládají malou oblibu školy jako instituce u současných studentů a žáků. Navzdory negativním vzpomínkám na mládí a na školu, jsou dospělí ve vztahu k učitelům mimořádně  tolerantní. Ani aktuální aféry představované těžko zdravým rozumem vysvětlitelným  jednáním našich kolegů na  Západočeské univerzitě v Plzni,  tento obraz u veřejnosti asi mnoho nemění. To samozřejmě není samo sebou a není pochyb o tom, že to vyžaduje nemalé oběti každého z nás, kteří  povolání učitele vykonáváme. Poznamenává to nejen profesní část našeho života, ale i tu soukromou a osobní.

Celý příspěvek »


DŮSLEDKY PŘEPLNĚNOSTI TŘÍD

Tak jsem si přečetl další z poplašných zpráv určených pro naše učitele na adrese: http://www.novinky.cz/domaci/179510-na-skolstvi-se-setri-hrozi-opet-preplnene-tridy-s-30-zaky.html. Hrozí nám víc než 30 vyučovaných žáků na třídu! Když jsem nedávno dělal pořádek a likvidoval listinné pozůstatky své 40tileté kantorské kariéry, našel jsem klasifikační  blok a v něm seznamy více než 40 hodnocených  žácích ve třídě. Pokusil jsem se zavzpomínat na doby, kdy byl počet kolem 40 žáků ve třídě na základní škole běžnou normou. Celý příspěvek »


NOVOROČNÍ REMINISCENCE

Nemyslím v letním horku žádné zimní vzpomínky po bujaré silvestrovské noci. Samozřejmě mám na mysli nový školní rok a souvislosti s prvým dnem nového školního roku – 1. Zářím. Dnem nástupu školáků po prázdninách znovu do školy. Takových poprázdninových návratů mám za roky plno, ale já se dnes chci vrátit hodně daleko, až na konec 60. let, kdy jsem jako mladý učitel nastoupil na  svoji první školu.

Celý příspěvek »


SPOLUŽÁCI

Každý z nás byl kdysi žákem a má proto své spolužáky. Mám je i já jako učitel. Občas se scházíme, telefonujeme si nebo mailujeme. Mám spolužáky  z několika období studií. Z osmiletky, střední školy v  vysoké školy. Žádné rozdíly mezi mimi nedělám a moje komunikace s nimi  je  velmi podobná: Co děláš? Jak se máš?: A co děti? Vzpomínáš si, jak jsme se tehdy…?

Celý příspěvek »