Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Srpen 2008

PRÁZDNINOVÉ NÁVRATY

Určitě to znáte. Po nějakém čase se znovu vrátíte na místo, kde jste kdysi žili, nebo které jste kdysi navštívili. Prohlížíte si ho a hledáte, v čem naplňuje vaše původní představy a co se v něm případně změnilo k lepšímu a co vám naopak ze vzpomínek na místě samém chybí. Já jsem takový návrat před několika dny zažil při návštěvě moravské Kroměříže.

Celý příspěvek »


NA STARTU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Jen několik dní chybí k 1. září – startovnímu výstřelu nového školního roku 2008/2009. Pro učitele je to příležitost k zamyšlení nad svojí dosavadní pedagogickou praxí a dobrá možnost hledání postupů, jak svoji práci se žáky ještě vylepšit. Dává jim k tomu řadu možností reforma školství, která 1. zářím vstupuje na základních školách do 2. roku své realizace.

Celý příspěvek »


TEČKA ZA PRÁZDNINAMI

Veřejnosti není obecně známo, že kantorské prádzniny netrvají celé dva letní měsíce. Poslední prádzninový týden jsou učitelé ve škole a připravují vše na nový školní rok.Nejde jen o výzdobu tříd a školních chodeb, ale patří sem i obsahová a organizační příprava výuky.  Právě pro takovou přípravu mne byla pro mne víc než 10 let  prádzninovou tečkou účast na konferenci Sítě ve školství v Kroměříži.

Celý příspěvek »


JAK 21.SRPEN 1968 PROŽÍVALI UČITELÉ?

Dnes je právě 40 let od pohnutých událostí v  srpnu 1968. Moje vzpomínka je podobná těm co vyprávějí ti co tyto dny prožili.  21. srpna, ve 4 hodiny ráno,  nás bušením na okno probudil soused – řídící učitel  Koudelka, že jsme obsazováni ruskou armádou. Tím se mi vysvětlilo popůlnoční hučení z 2 km vzdálené silnice na Poděbrady, které nás před ránem vzbudilo. Probuzení to bylo otřesné a sdělená zpráva tehdy jen těžko k uvěření. Ve vzpomínkách z těch pohnutých hodin zůstává pocit neprosté beznaděje a opakující se otázka: Co s námi bude dál? Byli jsme s manželkou jen pár měsíců po svatbě a měli za sebou prvý rok učitelské kariéry. ˇživě se mi vrací vzpomínky na atmosféru po okupaci ve škole na konci prázdnin a na začátku nového školního roku.

Celý příspěvek »


KOMU NENÍ RADY, TOMU NENÍ POMOCI !

Radit umí snad každý. S „radily“ se setká každý autor. Jsou rady z okruhu rodinných příslušníků, blízkých přátel, spolupracovníků i náhodných a neznámých čtenářů. Je někdy těžké probrat se horou návrhů a podnětů a vybrat ty které jsou podstatné a je třeba je akceptovat, od těch nepodstatných, které mají autora jenom „pozlobit“. Vůbec nejcennější pro autora považuji připomínky redaktorů a recenzentů.

Celý příspěvek »


KOHO CHLEBA JÍŠ…

… toho písně zpívej! Vedle čtenáře, měl by autor respektovat zadání vydavatele. Pro efektivnost práce autora je rozhodnutí vydavatele rozhodující a konečné. Například když autorem vytvořený text jde mimo zaměření zadavatele, nebo je zpracován takovým způsobem, že není ke zveřejnění doporučen. V takovém případě má autor  jen málo možností jeho rozhodnutí změnit.

Celý příspěvek »


ŽIVOTNÍ VZORY Z OLYMPIÁDY

Četl jsem v minulém týdnu úvahu, že našim mladým lidem chybí živé vzory. Hledají je proto jinde, například ve virtuálním světě počítačových her  a fantastických filmů. Přitom právě probíhající olympiáda v Pekingu takových vzorů nabízí bezpočet.

Celý příspěvek »


TEXT JE URČEN ČTENÁŘI

Téma máme a teď budeme řešit jeho obsah a formu. Méně zkušení autoři píší jakoby sami pro sebe. Jsou zároveň autory i svými čtenáři. Úspěch přináší text, který si čtenář přečte a zamyslí se nad jeho obsahem. Jak to dokázat? Cestou je schopnost autora trefit se do jejich zájmů a představ. V tom je umění publicistiky.

Celý příspěvek »


ZÁVIDÍM LIDEM, KTEŘÍ UMĚNÍ PSÁT…

Titulek jsem si vypůjčil z rozhovoru s režisérem Pavlem Dražanem, otištěným v knihovnickém časopise GRAND BIBLIO č. 7/8, který vám půjčí (a možná i dají – je zdarma) v každé veřejné knihovně. Psaní textů pro mne nikdy nebylo  problémem. To by se nemohlo stát mojí celoživotní zábavou a zálibou. Ale argument těch, kteří něco umění a mají co sdělit druhým, ale že to neumí napsat, slyším velmi často.

Celý příspěvek »


A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMĚ…

Koncem týdne jsem měl příležitost cestovat do míst, která většina národa považuje za „měsíční“ krajinu republiky. Místo, které je odstrašujícím příkladem toho, jak se člověk nemá chovat k přírodě. Navštívil jsem Most a krajinu bezprostředně okolo něj.

Celý příspěvek »