Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Září 2008

KDE DOMOV MŮJ…

Dost mě vyděsila zpráva, že naše vláda chystá změnu naší národní hymny. V 90tých  létech již jedna taková byla. To když z ní po rozpadu Československa zmizela rytmická slovenská část: Nad Tatrou sa blýska… Obával jsem se, že po ohlášené změně se ztratí hymna docela a že bude Topolánkovou vládou, v rámci probíhajících reforem,  nahrazena nějakým vojenským maršem. Za několik dní se naštěstí ukázalo, že prohlášením o změně hymny chtěl premiér  jen odvést pozornost národa  od průšvihů, které on a jeho vláda za své poměrně krátké působení napáchali.

Celý příspěvek »


ZNÁMKA ZA BONBONIÉRU

Tak jsem si dnes přečetl další dáreček, který chystá pro naše školy pan ministr. Před projednáním poslanci je  návrh, aby žákům mohl měnit známky ředitel školy. Bez komisionálního přezkoušení, jak je to dáno  školským zákonem, prostě jen na žádost rodičů. Bude stačit na jedničku pro pana ředitele bonboniéra ?

Celý příspěvek »


INTERNETOVÝ HYDE PARK

Za několik týdnů to bude již osm let, co jsem poslal  prvý autorský příspěvek na internetový portál Česká škola.  Tehdy jsem se považoval téměř  za všeho znalého autora, kterého nemůže už nic překvapit.  Přesto mě prvá zkušenost s internetovou prezentací příspěvku a ohlasem na něj  doslova šokovala. Velký  a protichůdný  ohlas na  článek o víceletých gymnáziích ve mně nastartoval  novou motivaci k veřejnému vyjádřování názorů. Zajímavé je, že řada tehdy diskutujících čtenářů navštěvuje a reaguje na mé články dodnes.

Celý příspěvek »


PAU JEŠTĚ ŽIJE

Byl jsem jeden z účastníků zakládajícího setkání Přátel angažovaného učení (PAU), které se konalo 22. 2. 1992 v jízdárně Valdštejnova paláce,  v prostorách dnešního Senátu, kde tehdy sídlilo  Pedagogické muzeum J.A. Komenského. Vznik tohoto sdružení byl významnou událostí pro učitelskou veřejnost a já s trochou nostalgie  rád vzpomínám  jeho počátky. Kam se však myšlenky a všechno to nadšení, které vznik PAU provázely posunuly? Vědí dnes naši učitelé o existenci sdružení a co jim nabízí?

Celý příspěvek »


DISKUSE K REFORMĚ

Probíhající změna ve školství vyvolává diskuse nejen v učitelské veřejnosti, ale v celé společnosti. Dnes po ránu jsem narazil na článek Emilie Thomitzkové v Britských listech : Je smyslem školské reformy učit nově? Další z mnoha názorů na současné dění na školách, nutí k zamyšlení.

Celý příspěvek »


A KDO JINÝ NEŽ ŘEDITEL…

Co je to za podivný titulek? Možná bude jasno, když ho dokončím: … BY MĚL ZNÁT UČITELE PEDAGOGICKÉHO SBORU SVÉ ŠKOLY. Někdo možná namítne, že to je samozřejmost. Ale je tomu tak vždycky? Daleko lépe se přece znají učitelé mezi sebou navzájem. Denně se potkávají ve sborovně mnozí se přátelí a znají navzájem své rodiny. A co žáci ve třídě které vyučuje? Ti svého učitele poznávají denně i několik hodin přímo při vyučování. Přesto trvám na tom co je v titulku. Ředitel by měl znát jaký je učitel odborník ve svém předmětu,  jaké má pedagogické schopnosti.  

Celý příspěvek »


POUČENÍ Z POHÁDKOVÉHO TÝDNE

ČERTOVSKÝ průvod na zahájení festivalu Jičín město pohádky.

Právě před týdnem jsem na tomto místě informoval o festivalu Jičín město pohádek a zajímavých zkušenostech, které jsem získal jako spolupořadatel několika akcích pro děti na tomto ojedinělém dětském svátku. V těchto chvílích pohádkový týden končí. Jaká mně, učiteli v.v., přinesl ten letošní ročník ponaučení? Možná jste v Jičíně také byli a moje postřehy můžete porovnat se svými zkušenostmi.

Celý příspěvek »


ŽÁCI POVSTAŇTE, UČITEL PŘICHÁZÍ …

Nadpis dnešní autorské úvahy odráží skutečnost ze začátku každé vyučovací hodiny u 99% učitelů škol všech úrovní a zaměření. V rámci nového „povětří “ v  našem školství ale brzy bude všechno jinak. Učitel po vstupu do třídy bude procházet mezi lavicemi a podávat postupně jednotlivým žákům ruku. Po této společenské procházce teprve začne vyučování. 

Celý příspěvek »


BÝT ČI NEBÝT … UČITELEM ?

Hamletovskou otázku si podle průzkumu provedeném mezi žáky základních škol klade 4,8% chlapců a 5 % dívek. Pro zajímavost, mezi chlapci vítězí „profese“ fotbalista a hokejista, záchranář, policista, mezi dívkami lékařka, podnikatelka a manažerka. Volba profese učitele v konkurenci uvedených profesí je pozoruhodná a je pádným důvodem k zamyšlení.

Celý příspěvek »


POHÁDKOVÝ TÝDEN V JIČÍNĚ

V úterý 9. září začíná v Jičíně  již 18. ročník festivalu Jičín město pohádky. Kdo ještě nezažil jeho neopakovatelnou atmosféru, má další příležitost k novým zážitkům. Od časného rána do pozdního večera se na různých místech města konají desítky představení, výstav, aktivit a různých produkcí, určených dětem.  Letošní téma festivalu se povedlo. Je vskutku pohádkové: Když se čerti rojili…

Celý příspěvek »