Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Květen 2009

MONOLOG NEBO DIALOG ?

Nacházíme se uprostřed volební kampaně  k volbám do Evropského parlamentu. Zároveň se prolíná s kampaní do podzimních mimořádných parlamentních voleb. V českém pojetí je volební kampaň ostrou konfrontací mezi stranami, které se předhánějí v nabídkách, kterými chtějí přilákat voliče. Ale více než soutěž, tak jde o pomlouvání soupeřících stran, aby od nich voliče odloudily. Výsledkem je, že ve skutečnosti voliče odradí a ti nakonec ani volit nejdou. Pravidla předvolebních půtek mají daleko od zásad, které by měl mít dialog mezi voličem a volebními stranami. Je dokonce v rozporu  se zásadami přijatelnými v komunikaci mezi lidmi.

Celý příspěvek »


KOLIK ZÁJMŮ MÁŠ …

… tolikrát jsi člověkem. Dovolil jsem si malou úpravu sloganu našeho prvého presidenta T.G.Masaryka, abych vyjádřil význam zájmových aktivit člověka pro jeho život. Základy těchto celoživotních zájmů se zpravidla zakládají v dětství. Jejich provozováním děti nenásilně hledají své zaměření a často i budoucí životní uplatnění. Zodpovědnost v rozvíjení dětských zájmů mají přirozeně jejich rodiče, ale nemalou a často nezastupitelnou úlohu může sehrát škola a učitelé.

Celý příspěvek »


KAŽDÝ PODLE SVÉ PRÁCE

 

Tak nás to kdysi v socialistické škole učili. Poučky byly v módě a nastupující generace budovatelů komunismu se je ve škole svědomitě učila, dokonce z nich byla v hodinách občanské výchovy zkoušena a známkována. Podstatně horší to bylo s jejich naplňováním ve skutečném životě. Od slov k činům bylo hodně daleko.
 

Celý příspěvek »


NOSTALGIE DĚTSTVÍ NAD ŠKOLNÍ FOTOGRAFIÍ

Při probírání archivu fotografií jsem náhodou narazil na své velmi dávné školní fotografie. Jsem na nich v kruhu svých  spolužáků z Osmileté střední školy v Hradci Králové. Kvalita fotografie není valná, je léty zežloutlá a ani technicky není dobrá. Je navíc málo zaostřená, takže zobrazené postavy jsou sotva k rozeznání. Naštěstí mám k dispozici svůj osobní korektor – vlastní mozek, který obrázky a vzpomínky na zobrazené spolužáky dokáže i po tolika létech opravit.

Celý příspěvek »


JEŠTĚ VĚTŠÍ CHAOS NEŽ JSME ČEKALI…

Přijímací zkoušky na střední školy a jejich problematický průběh živí již třetí týden přední stránky většiny deníků. Chaos, který vyvolaly, předčil všechno pesimistická očekávání a stále hlasitěji se hovoří o tom, že zvolená pravidla jsou špatná a je třeba je co nejdříve opravit.

Celý příspěvek »


ORLOJ MINISTRŮ ŠKOLSTVÍ

Střídají se na ministerstvu jako svatí na orloji. Jen na chvíli se objeví, otočí k nám svoji vlídnou tvář, slíbí všechno možné i nemožné a zase v  pokoji odejdou. To aby místo něho vylezla v okénku další postava, s novými nesplněnými sliby. Samozřejmě mám na mysli post ministra školství. V těchto dnech se objevila v okénku další a nová již jedenáctá tvář. Stala se jí ministryně Miroslava Kopicová.

Celý příspěvek »


A JEDEME DÁL …

Podle očekávání, po několikadenní pauze, pokračuji v psaní svých úvah na tomto blogu. Přiznám se, že mi přestávka docela prospěla. Srovnal jsem si myšlenky a zároveň si uvědomil, jak mi psaní těchto úvah chybí. Dá se  to vysvětlit třeba tak, že jako důchodce mám podstatně méně příležitostí k setkávání s lidmi a zůstávám se svými myšlenkami dost často docela sám. Jejich zveřejněním si alespoň částečně nahrazuji nedostatek příležitostí ke komunikaci. Jak dlouho budu psát, o tom teď nechci a ani nemohu uvažovat.

Celý příspěvek »