Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Červen 2009

KNIHA MÉHO SRDCE FINIŠUJE

Národní anketa KNIHA MÉHO SRDCE, která hledá nejoblíbenější knihu českých čtenářů, vstupuje do své závěrečné fáze. Sleduji její průběh se zvýšeným zájmem od samého začátku. Nejenže mne jako knihovníka oslovila, ale i jako čtenáře mne přirozeně zajímá, která ze zvolených knih vystoupí na pomyslné nejvyšší příčky. V anketě  vidím i další její rozměr. Je  velkým a celonárodním průzkumem o stavu čtenářství v naší republice. Z dosavadního jejího průběhu se zdá, že jde o pohled až nečekaně optimistický.

Celý příspěvek »


DOKONÁNO JEST …

A je tu poslední den školního roku. Má svoji neopakovatelnou atmosféru a vůni. Pro učitele představuje velkou úlevu, že své snažení dovedli do zdárného konce a naplnili skoro vše, co si předsevzali. Pro žáky a studenty  předělem mezi školními povinnostmi a prázdninovým lenošením. Na tento den se těší všichni. Něco důležitého jím končí a něco zcela nového a zatím neznámého začíná.

Celý příspěvek »


PILNÝ JAKO VČELIČKA

 

Včelí úl stával u každé venkovské školy a k běžným povinnostem řídícího učitele patřilo umění chovu včel. Málotřídky z postupně mizí a spolu s nimi i včely které oživovaly jejich bezprostřední okolí. Z vesnice se vytrácí umění včelařit, které děti ve své školičce od dětství poznávaly. Přesto i dnes mají šanci naučit se ve škole včelařit.  Takovou možností je práce v zájmovém včelařském kroužku při škole. Škoda, že takových škol je zatím velmi málo. Přitom umění  chovu  včel patří mezi užitečné a stále ještě hodně rozšířené celoživotní záliby,   které  přinášejí užitek nejen včelaři, ale celému  jeho okolí.

Celý příspěvek »


ROZLUČKY VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Školní rok se naplňuje a tím dobíhají poslední dny školní docházky žáků 9. ročníků základních škol. Ačkoliv se na tento den většina z nich po celý školní rok těšila, s blížícím se datem  konce školního roku roste i určitá nostalgie s ním spojená. Dá se vyjádřit různě. Nejčastější formou loučení jsou závěrečné „rozlučky“ vycházejících žáků. Jde o na většině škol zavedenou tradici. Není pochyb o tom, že tato rozloučení jsou spojena s nemalými riziky pro školu i samotné žáky.

Celý příspěvek »


SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ UČITELE

Ohrožení učitele ze strany žáků přímo ve škole nemusí být pouze jejich zjevnou nekázní, verbálními a bohužel dnes i fyzickými útoky. Zatím se málo hovoří o rizicích spojených s výkonem role učitele formou sexuálních provokací svěřenými žáky.  Nedávno to dobře popsala epizoda v nekonečném Nováckém seriálu Ulice, kde se učitel tělocviku stal obětí takové provokace jedné ze studentek.  Dostane-li se učitel ve vztahu k svěřeným žákům do takového konfliktu, pohybuje se často po tenké hraně zákona, s akutním nebezpečím obvinění z ohrožování mravní výchovy mládeže a následujícím trestním stíhání. Konečně nedávno probírané sexuální hrátky učitelky se svým žákem, navíc dalším kamarádem natáčené na mobil a vystavené na internetu, jsou dostatečným důvodem k tomu, aby se i této zatím skryté stránce učitelské profese věnovala větší pozornost.

Celý příspěvek »


ŠACHY JSOU TĚLOCVIKEM DUCHA

     Jednou z možností jak naplnit volný čas dětí je královna her – šachy. Jsou šachy pro mladé zajímavé i v současné elektronické éře?  Zájem mladých v organizovaných soutěžích přesvědčuje, že svoji pozici zatím uhájily.  Ve prospěch hry hovoří, že dokázala zachytit technický pokrok, a proto šachy často najdeme mezi nainstalovanými programy v počítačích mladé generace.
 

 

Celý příspěvek »


PROČ JSOU TAK VYSOKÉ NÁROKY NA KVALIFIKACI UČITELE?

Snad v žádném jiném povolání nejsou požadavky na kvalifikaci pracovníků postaveny tak jednoznačně jako je tomu u učitelů. Absence pedagogické způsobilosti doložené vysokoškolským diplomem,  hrozí v tomto roce odchodem celé jedné pětiny nekvalifikovaných učitelů ze škol. Není hrozba kolapsu školství v takovém případě příliš vysokou cenou za naplnění této podmínky? Proč nestačí k výkonu učitelského povolání být kvalifikovaný po odborné stránce a vyžaduje se ještě ověřené pedagogické vzdělání?

Celý příspěvek »