Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Říjen 2009

UČITEL VE SVĚTLE MÉDIÍ

Dnes jsem zažil zajímavé sobotní dopoledne. Navštívila mne redaktorka krajského rozhlasového vysílání se záměrem natočit pro posluchače moje vzpomínky pro seriál pořadů s pamětníky. Překvapilo mě, že jsem už tak starý, že jsem vhodným kandiátem v pořadu určeném pro poučení mladých. Byl jsem samozřejmě také  zvědavý, jak takové natáčení probíhá a zda naplním očekávání které na mně redakce rozhlasu vložila.

Celý příspěvek »


ZE ŽÁKA KOLEGOU

Zajímavá lidská situace, se kterou jsem se v životě setkal dnes několikrát. Můj bývalý žák se po určité době vrátil na školu jako učitel a stal se mým kolegou.  Je taková situace obtížná pro mne, jeho  bývalého učitele, nebo pro něho, mého bývalého žáka? Pokusím se najít na  obě části  otázky srozumitelnou odpověď.

Celý příspěvek »


MÁ ŠKOLA SVĚ ŽÁKY ORGANIZOVAT ?

Společenské a zájmové organizace vždy měly snahu využít školního prostředí k působení na děti a mládež. Jejich zájem se v různých dobách setkával s rozdílnou podporou. Je taková snaha žádoucí a má škola podpořit zájem provádět ve škole aktivity související s činností těchto institucí?

Celý příspěvek »


MĚL JSEM RÁD DAREBÁKY

Trochu podivný titulek a obsahuje tvrzení, které jen málo učitelů veřejně připustí.není žádným tajemstvím, že snad každý učitel má mezi žáky  ve třídě své oblíbence. O tom by mohli nejlépe vyprávět samotní žáci  a   je to téma  na které se mezi sebou rádi a často baví a vášnivě ho rozebírají.  Samotný učitel však takové názory nerad připouští, protože si myslí, že to není jeho problém.  Být v každé situaci ve škole spravedlivý a bez předsudků ke svým žákům, to je přece  zcela samozřejmé a vyžaduje to jeho učitelská role. Skutečnost je ale docela jiná.

Celý příspěvek »


MEZI NÁMI SOUROZENCI

Možná jste zažili to co kdysi já.  Na jednu školu se mnou chodila jako žákyně i moje mladší sestra.  A je pochopitelné, že jsme samozřejmě měli několik společných učïtelů. A já pak musel doma často poslouchat, zvláště v předmětech  kde jsem právě nijak moc nevynikal:

„Jó, to tvoje sestra, ta by tě strčila do kapsy! To je jiná klasa než jsi ty !“

Samozřejmě se mi takové hlášky moc dobře neposlouchaly. Ale vím, zda ona měla stejný problém s učitelem matematiky, kde jsem zase byl jejím „králem“ já.

Ale jinak jsme jako sourozendci využívali ze společné docházky jen samé výhody. To když jsem si zapomněl kružítko na geometrii, nebo měl malou svačinu, sestra byla vždy po ruce a ochotně mi vypomohla. A protože věděla, že  jí to příště rád oplatím, nikdy na mně doma rodičům při mých školních výpadcích  nežalovala.

Celý příspěvek »


INFOGRAM – pro podporu informační gramotnosti

Moje pozvánka sice přesahuje zaměření tohoto portálu, ale umožňuje pohled do vyšších pater systému vzdělávání, což je pro učitele připravující své žáky a studenty možnost nejeen zajímavá, ale určitě i nanejvýš užitečná. Infogram je portál podporující rozvoj informační gramotnosti na vysokých školách.  Je aktuální v současné době, kdy společností hýbe skandál na Západočeské univerzitě v Plzni, který začal odhaleným plagiátorství vysokých funkcionářů jeho Právnické fakulty. Najdeme ho na webové adrese: http://www.infogram.cz.

Celý příspěvek »


V KOPIDLNĚ ZNOVU ROZKVETL KVÍTEK

Ukázka studentské soutěžní práce.

Ukázka studentské soutěžní práce.

Po 16. se v areálu Zahradnické školy v Kopidlně konala prezentační akce KOPIDLENSKÝ KVÍTEK spojená se soutěží studentů a žáků ve znalostech v zahradnické a botanické odbornosti.

Protože jsem o této mimořádně zajímavé akci psal článek na tomto svém blogu již loni, zkusím letos jiný úhel pohledu.

Celý příspěvek »


LZE PRÁCI UČITELE SPOLEČENSKY OCENIT?

Co je to společenské ocenění? Na to je mnoho různých odpovědí. Při hledání v žebříčcích popularity různých povolání jsou na tom učitelé trvale a překvapivě dobře. Učitelské povolání patří k těm, které veřejnost staví v žebříčku vysoko a oceňuje ho. Je  tohle ale kvalifikace pro uznání vysoké společenské hodnoty práce učitele? To asi  ne!  Ale chce-li to někdo považovat za určitý výraz ocenění naší náročné a pro člověka užitečné práce, pak proti tomu nelze nic podstatného namítat.

Celý příspěvek »


PRACOVNÍ SOBOTY

Dnes je sobota a já vzpomínám na doby, kdy byly soboty i ve školách dny pracovními. Jako žák jsem je měl docela  rád. Učilo se nejvíce do 12 hodin a v rozvrhu byly zařazovány samé méně náročné předměty, jako třeba  kreslení a zpěv. A tak se týden končil ve volném tempu, jako by  navozoval  následující jediný volný den v týdnu – neděli.

Celý příspěvek »