Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Listopad 2009

OBLÍBENCI A OUTSAIDŘI

Rád si s kolegyněmi pohovořím o žácích ze třídy, které současně vyučujeme. Je to pro mne užitečná výměna názorů a příležitost leccos překvapivého se dozvědět.   Často mně až ohromí,  jak moc se názory na stejného žáka u dvou učitelů rozcházejí.  Po takovém rozhovoru si vždy sám v duchu říkám: Kde je vlastně pravda? Kdo z nás dvou zná onoho konkrétního žáka lépe a je proto blíž pravdě?  

Celý příspěvek »


MYSTÉRIUM ŠKOLNÍ SBOROVNY

Trochu tajemna v záhlaví článku nikdy neškodí. Třeba si ho čtenář všimne.  Přitom mi nejde o žádnou mystifikaci.  Kdo prožil několik desítek let v náručí školského prostřed tak by o fenoménu sborovny měl něco vědět. Slyšel jsem kdysi názor kolegy-muže, jak mu sborovna zkomplikovala život. Jeho přátelé se ho začali ptát, jestli se nedal transformovat v bytost ženského rodu. I v hospodě se zásadně bavil jen o dětech, radil jak vařit a plánoval, co a jak bude o víkendu doma uklízet. Dlouhodobý vliv prostředí na chování člověka je prokázán. Takže vysvětlení jeho podivného chování se přímo nabízí a tajemno vyjádřené v nadpisu je na místě.

Celý příspěvek »


KONFERENCE METODIKY V HRADCI KRÁLOVÉ

P1050412

Tak jsem se po 55 letech vrátil do školní budovy, kde jsem kdysi navštěvoval 5. ročník osmiletky. Překvapilo mne  jak málo se tu za ten dlouhý čas změnilo.  Dnes je v budově střední zdravotnická škola. Stejné vchodové dveře, schodiště i zábradlí kolem něj, dokonce jsem i našel místnost, kde jsme měli tenkrát třídu a s paní učitelkou Malcovou jsme pilovali slovní úlohy na trojčlenku.  Vzpomínka má pro mne ještě jeden rozměr. Kdysi, mezi světovými válkami, když tu ještě byla reálka, navštěvoval ji jako student i můj tatínek. Od vzpomínek jsem se probral k současnosti. Důvodem mé dnešní návštěvy byla regionální konference Metodiky II.

Celý příspěvek »


JAK SE ROZEJÍT SE SENIOREM ?

Konec profesní kariéry je v průběhu života očekáván většinou jako očekávaná a příjemná meta života.  Je fakt že ne každému člověku se podaří ke konci aktivního života dojít ve zdraví a v duševní a fyzické pohodě. Už proto lze souhlasit s tím, že jde skutečně o pozitivní situaci.Na druhou stranu každý kdo k tomuto mezníku dospěl potvrdí, že jde o významný životní zlom, který znamená podstatnou životní změnu, se kterou se musí často velmi složitě  vyrovnat. Významně tomu může pomoci postoj jeho kolegů a vedení pracoviště, ze kterého definitivně odchází. Nastupující senior očekává nějakou formu rozloučení, možná i ocenění jeho práce pro organizaci, ve které pracovně po léta působil. Jak se svými seniory loučí školy a jak učitelé-senioři takový odchod lidsky zvládají?

Celý příspěvek »


KREATIVITA KONTRA RUTINA V UČITELOVĚ PRÁCI

Tvořivost v pedagogické práci  je viditelným znakem úspěšného učitele. Jejím protipólem je rutina v jeho práci, založená na stokrát vyzkoušených a ověřených schématech, které vedou k očekávaným výsledkům jeho působení na žáky a studenty. Lze přistupovat na takové dělení a platí v opravdu každé situaci?

Celý příspěvek »


DVOJČATA – PROBÉM PRO UČITELE

Určitě jste už měli ve třídě dvojici žáků, kteří se sobě podobali jako vejce vejci. Jak by také ne, když byli z jednoho vajíčka. Jak jste jistě pochopili, šlo o dvojčata. Vzpomínám na několik dvojic které jsem měl ve třídě a musím přiznat, že jsem z nich měl nejen já, ale i moji kolegové, dost často pěkně zamotanou hlavu. 

Celý příspěvek »


JAK POJMOUT ŠKOLNÍ OSLAVY

P1050250Ke škole určitě patří oslavy. Jsou příležitostí připomenout významné dny, výročí a události. Žáci je ve své většině vnímají, jako možnost kdy se nevyučuje a jsou jimi proto často pasivně trpěny. V těchto dnech si připomínáme 20. výročí událostí 17. listopadu roku 1989. Se zvědavostí jsem proto přijal  pozvání  na oslavy tohoto výročí na místních školách. Zajímalo mne, jak se pojetí oslav s léty změnilo  a jak je dnes prožívají  žáci a studenti.

Celý příspěvek »


TITULOMÁNIE

 

V souvislosti s aférami na Západočeské univerzitě a možností odebrání titulů některým absolventům, kteří ho dosáhli za nestandardních okolností, mne vrací vzpomínka daleko do minulosti, kdy jsem jako mladý ředitel školy dostal při  jednom setkání nabídku od děkana fakulty kde jsem vystudoval, abych si na fakultě udělal doktorát. Nabídku jsem nevyužil a ani o ní neuvažoval. Pro svoji práci na škole jsem titul nepovažoval za nutný a nějak užitečný. Přesněji řečené, považoval jsem to za zbytečný životní krok.

Celý příspěvek »


KDE MŮŽE UČITEL HLEDAT SVÉ SPOJENCE ?

Také jste při výkonu učitelské profese zažili okamžik, kdy jste zůstali  najednou docela sami? Žáci vás odmítají, rodiče ignorují, kolegové nad vámi jen kroutí hlavou a ředitel vás varuje před průšvihem? Lze v takové pozici hledat nějaké spojence? Lze obtížnou situaci vůbec řešit a není lepší hned ze školy odejít jinam?

Celý příspěvek »


TRIBUNÁL KLASIFIKAČNÍ KONFERENCE

Ani se  nechce věřit, že jsem jich za dobu svého učitelování absolvoval desítky.  Nejméně čtyřikrát do roka se sešla školní porada, aby provedla čtvrtletní účtování a vynesla ortel, který pak prostřednictvím třídních učitelů předala  žákům a jejich rodičům jako odraz výsledků školní práce v posledních několika měsících. Působil jsem na různých školách a poznal jsem, že se obsah, organizace i výstupy z těchto jednání mohou hodně lišit. Jaká je optimální podoba klasifikační konference a existuje nějaký její předem daný a ideální model?

Celý příspěvek »