Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Leden 2010

KDYŽ JE KLASIFIKACE HOLÍ UČITELE NA ŽÁKY

Je konec ledna a žáci dostávají své pololetní vysvědčení. Sledované a očekávané nejen jimi, ale také jejich rodiči a známými. Vysvědčení a známky v něm uvedené vystavují žákům vizitku za školní práci v prvém pololetí školního roku. Je to jenom žákova vizitka? Nejsou známky také určitou vizitkou učitele, který je učí? Pokusím se v den pololetních prázdnin na toto téma trochu zameditovat.

Celý příspěvek »


JE NADNÉ DÍTĚ PRO UČITELE PROBLÉM ?

Že je to absurdní otázka? Nadané děti by si přeci měl učitel chránit a pěstovat si je jako vzácnou květinu. Proč tomu tak není a právě tyto děti mají s učiteli řadu konflikt, které kazí atmosféru ve třídě a snižují učitelovu autoritu.

Celý příspěvek »


PROCHORŮV JIVÍNSKÝ ŠTEFAN

IMG_8438Pro neinformované je nadpis nesrozumitelný a potřebuje vysvětlení. Ale ze všeho nejdřív musím napsat, o co vlastně jde. Jivínský Štefan je ocenění, kterého se dostává pracovníkům kultury, organizátorům společenského dění, osobnostem působících po dlouhá léta v této oblasti na okrese Jičín. Nominace na ocenění podávají uživatelé a spotřebitelé této pestré palety aktivit. Jde o velmi originální způsob jak upozornit na zajímavé akce a výrazné osobnosti v regionu a tímto způsobem jim poděkovat a ocenit jejich nezištnou a  dobrovolnou práci, konanou ve  volném čase a daleko nad rámec pracovních povinností.

Celý příspěvek »


KDE TY LOŇSKÉ SNĚHY JSOU …

Slogan dne není tak docela pravdivý, protože loni touto dobou také nějaký sníh byl. Je pravda, že ho bylo ho tak na 2cm výšky. Dnes ho k 25cm  z minulého týdne přes noc napadlo dalších 10cm. A jaké to přináší pro život problémy, o tom by každý z nás mohl z vlastní zkušenosti vyprávět. Já se ve své dnešní úvaze chci zamyslet nad vzpomínkami, které odnesl loňský sníh a které se někdy jeví tak trochu jako z říše pohádek.

Celý příspěvek »


A CO TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA ?

Když jsem naposled psal o školní samosprávě, měl bych logicky pokračovat a navázat úvahou o samosprávě třídní. Zatímco ta školní je vytvořena z podnětu ředitele a v zájmu vedení školy, tak o tu třídní by měl pečovat učitel třídní. Mají tyto školní instituce spolu něco společného?

Celý příspěvek »


KDY MÁ ŠKOLNÍ SAMOSPRÁVA NĚJAKÝ SMYSL ?

Problematika žákovské samosprávy se čas od času vrací jako téma k podpoře aktivity žáků a jejich spoluúčasti na ovlivňování klimatu školy. Zažil jsem takových pokusů několik a hned v úvodu musím napsat, že výsledky fungování takových podpůrných institucí byly téměř vždy dost rozpačité.

Celý příspěvek »


POTŘEBUJE SE UČITEL PRŮBĚŽNĚ VZDĚLÁVAT ?

Naivní otázka. Samozřejmě že potřebuje! A já bych to ještě zvýraznil. Je to jeho profesní povinnost. Jiná věc je, jestli to většina z nás chápe. A hlavně, jestli svoji povinnost chtějí naplňovat.  Obávám se, že ne!  Pak je na místě otázka: PROČ?

Celý příspěvek »


… O SLEPIČÍ KROK !

Samozřejmě, že jde o Nový rok. Staré známé pořekadlo každoročně opakované platí pro roční období, které se v čase denním prodlužuje a v tom nočním zkracuje. Já mám ale na mysli posun ve společnosti. Kam jsme se posunuli v tom roce minulém? A kam kráčíme v nastávajícím, roce 2010?

Celý příspěvek »