Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

NA STARTU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Jen několik dní chybí k 1. září – startovnímu výstřelu nového školního roku 2008/2009. Pro učitele je to příležitost k zamyšlení nad svojí dosavadní pedagogickou praxí a dobrá možnost hledání postupů, jak svoji práci se žáky ještě vylepšit. Dává jim k tomu řadu možností reforma školství, která 1. zářím vstupuje na základních školách do 2. roku své realizace.

Je pravda, že po prvém roce je kolem reformy spíše napjaté ticho, než živý pohyb, který by takový významný krok vyžadoval.  Příčinou je řada chyb, které se při jejím ověřování a zavádění udělaly. Je stále ještě čas příjmout opatření, která by vedla k naplňování očekávání, která byla a jsou s její realizací spojována.

Domnívám se, že je nutné překonat základní omyl, kterým je názor, že reforma je jakýsi formální, spíše jen administrativní akt, při které je třeba vytvořit hory papírů, popsaných těmi správnými frázemi a nově vytvořenými slovíčky. Takový dojem se mezi učiteli, ale i veřejností vytvořil samotným procesem přípravy reforem na škole. Né vždy vhodně zvolenou přípravou ze strany ředitelů a nešťastnou volbou školních koordinátorů, kteří měli celý proces na zodpovědnosti.  Věci určitě nepomohla ani jednostranná a populistická mediální pozornost, která opakovanými schematy a zjednodušeními posunula dobrý záměr - ozdravění celého našeho školství - na falešnou kolej.

Od začátku jsem reformě fandil. Nejen proto, že jsem si jako řada učitelů uvědomoval, že doasavadní způsoby výuky, založené na stále narůstajícím objemu žákům předkládaného učiva, jsou překonané a je proto nejvyšší čas  nahradit ho jiným modelem. Do centra učitelova snažení by se měl dostat samotný žák, který by měl nahradit výchovné a vzdělávací cíle, které zaměstnávaly učitele v  tradičním pojetí. Žák, který není jen pasivním příjemcem toho co mu učitel předává, ale aktivní spolupracovník, korektor a tvůrce. Je to významná změna pojetí vzdělávání, ale určitě není nijak nová. Zkoušel jsem takový způsob výuky po celé roky a hledal metody, jak své žáky zapojit do procesu poznávání, udělat z pasivních pozorovatlů aktivní činitele celého procesu. Zdaleka jsem v tom nebyl sám. S učiteli, kteří došli k takovému poznání jsem se setkal  již jako žák a student a právě oni se stali mými velkými vzory. Troufám si říci, že na každé škole takové učitele najdeme. Jen je třeba, aby dali o sobě více vědět. Stali se inspirací nejen pro své žáky, ale hlavně kolegy učitele. Podstatné je, aby měli podporu svých ředitelů. A aby se nebáli své zkušenosti veřejně publikovat a inspirovat tím další kolegy k následování. Jen tak se naše reformní snažení pohne z místa a další rok reformy naši žáci skutečně ucítí jako změnu.


    nikdo zatím nehodnotil

2 komentáře k příspěvku

 1. avatar


  Vaše výzva, aby se dobří učitelé souznějící s plánovanou změnou
  ve školách ozvali, je jistě dobrým krokem. Právě Metodický portál je
  jednou z možností, jak mohou učitelé dát o své práci vědět. Podle
  mého názoru se ale nemalá část učitelů jaksi stydí. Možná si není
  jista kvalitou své práce. Ale i v tomto případě může portál pomoci,
  například prostřednictvím Digitálních učebních materiálů (DUM).
  Každý učitel se zde může rychle zaregistrovat a vložit vybranou část
  přípravy na vyučovací hodinu. Ostatní učitelé mu pak formou hvězdiček a
  komentářů pod příspěvkem dají najevo, za jak moc kvalitní jeho materiál
  považují.  Jinak bych ještě rád dodal, že letošní rok je spíše nežli 2. rokem
  reformy 2. rokem, kdy se podle ŠVP učí na ZŠ. ŠVP připravují učitelé
  základních škol mnohem déle. Střední školy budou podle ŠVP vyučovat
  příští školní rok, takže přípravy ŠVP budou teprve vrcholit.


 2. avatar


  Kreativní učitelé se opravdu nemají zač stydět. Že o sobě nedávají
  vědět je dáno jejich skromností a chutí zviditelňovat se raději před
  svými žáky, než celpou veřejností. Často jim ani na podobné aktivity
  nezbývá čas. Souhlasím s Vámi, že DUMy jsou právě pro ně tou
  nejlepší volbou. Tady mohou velmi jednoduchým způsobem svoje aktivity
  zveřejnit a pomoci těm, kteří se teprve hledají a být jim příkladem a
  inspirací. Děkuji Vám za opravu roku reformy. Jako učitel základní školy
  to vidím pod optikou tohoto typu škol. Ale právě ti, co své programy
  v těchto dnech teprve zpracovávají, nebo se k tomu chystají, by se měli
  z chyb, které se staly při realizaci změn na základních školách poučit
  a neopakovat je…