Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Podporu Měsíce čtenářství  na svém blogu vyjadřuji dalším textem a videovou sekvencí o zajímavém příkladu soustavné práce s mladými čtenáři v Městské knihovně V. Čtvrtka v Jičíně. Tato knihovna pečuje o své nejmladší čtenáře systematicky, formou promyšlených a dobře připravených akcí, které pro ně pořádá nejen ve svých prostorách, ale i v hledišti místního kina. 

Osvěžující je prostředí dětského oddělení, výtvarně originálně zvládnuté, skvěle kombinující funkci půjčovny, ale současně  i čítárny a místa k pořádání setkání a besed s dětmi.  Všemu vládne zkušená knihovnice paní Alena Pospíšilová, se svojí spolupracovnicí Lucií Hnízdovou. Podporu při svých četných aktivitách má u ředitelky knihovny Mgr. Jany Benešové a dalších pracovnic knihovny.

       Vžitou slavností se stal obřad pasování „prvňáčků“ na čtenáře.  Pasujeme u příležitosti předávání prvního vysvědčení, tedy na konci ledna. Aby prvňáčci knihovnu znali, přijdou s paní učitelkou minimálně jednou v prvním pololetí na společnou návštěvu. V druhém pololetí chodí již pravidelně každý měsíc na hodinu literární výchovy a plně využívají čtenářský průkaz, který na slavnosti pasování na čtenáře všichni zdarma dostanou. U této akce, která se letos konala  iiž po sedmé si nejvíce cením přítomnosti rodičů, ředitelů škol i starosty města Jičína. V takovém  kompletním složení by se nám takovou sestavu hostů jen těžko podařilo do knihovny dostat. 

O pasování požádali také  primáni z Lepařova gymnázia, vlastně osmáci. A  to proto, že se slavnost v jejich první třídě tehdy ještě nekonala. Vymysleli jsme pro ně SATURNÁLIE. Sami si zdramatizovali po skupinkách řecké báje, vzájemně se pobavili a dramatizací textů vštípili obsah hluboko do paměti. Za svůj výkon byli odměněni pasováním a volnou vstupenkou do knihovny na celý rok 2010. Na doplnění uvádím, že ve čtvrtek 18. 3. budeme Saturnálie opakovat za osobní účasti  pana ředitle Albatrosu Ondřej Mullera, který přiveze na besedu spisovatelku Alenu Ježkovou, která staré řecké báje a pověsti nově převyprávěla. 

 Projekt o společenském chování Nejsme Neotesánci navázal na loňský I. Čarodějnický kongres, který se také konal v Biografu Český ráj a to proto, aby se vešli najednou všichni šesťáci a vzájemně se pobavili tím, jak uchopili téma. Pozvání opět přijali ředitelé škol a starosta, čímž se váha akce zvyšuje alespoň pro nás knihovnice. Hlavním motivem je v dlouhodobější přípravě přivést opět děti na začátku druhého stupně do knihovny a připomenout její služby nejen dětem, ale i učitelkám!

   Akce se pořádala pod záštitou odborníka na etiketu Ladislava Špačka, který se ale nemohl dostavit, a spisovatelky Ivony Březinové, která měla po celou dobu čestné místo na pódiu. Přítomen byl také starosta Jičína Martin Puš. Mezi jednotlivými scénkami byla vždy připravena módní přehlídka, kterou připravily studentky krejčovského oboru ze Střední školy gastronomie a služeb z Nové Paky. Celou akcí provázely pracovnice knihovny Lucie Hnízdová a Alena Pospíšilová. První scénku předvedla IV. ZŠ pod vedením paní učitelky Kačírkové. Žáci předvedli nevhodné chování na koncertu, následoval výčet chyb a ukázka správného chování. Žáci svoji scénku zakončili módní přehlídkou společenského oblečení. Spisovatelka Ivona Březinová zhodnotila danou scénku a pak pódium na chvíli opět patřilo studentkám Střední školy gastronomie a služeb. S další scénkou přišli žáci III. ZŠ s paní učitelkou Provazníkovou. Tentokrát šlo o vhodné chování v autobusu. Všichni žáci za všech základních škol dostali knihy, na čemž se finančně podílelo Město Jičín. Paní učitelky, které scénky připravily, dostaly květiny a pamětní list. II. ZŠ se omluvila kvůli nemoci, ovšem žáci šestých tříd byli přítomni aspoň jako diváci a knihy dostali také. Poslední scénku předvedli žáci I. ZŠ pod vedením učitelek Jirsové a Machatové. Jednalo se o chování ve školní jídelně. Poslední módní přehlídka byla tentokrát doplněná o květiny, které připravila Střední zahradnická škola Kopidlno. Ředitelka knihovny Jana Benešová a za všechny ZŠ ředitel IV. ZŠ Zdeněk Procházka předali dárek a květiny spisovatelce Ivoně Březinové. Na závěr ještě zazněla tradiční společná píseň.

Video z popsané akce můžete vidět na adrese:

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=jicin-nejsme-neotesanci&cisloclanku=2010030001

Jičínská městská knihovna, v duchu svých dobrých tradic, přispívá ke kulturnímu povědomí města Jičína a pomáhá rodině i škole vychovávat budoucí čtenáře, nositele kultury v tomto historicky významném městě.

 

 


    nikdo zatím nehodnotil

Komentáře jsou uzavřeny.