Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

PILNÝ JAKO VČELIČKA

 

Včelí úl stával u každé venkovské školy a k běžným povinnostem řídícího učitele patřilo umění chovu včel. Málotřídky z postupně mizí a spolu s nimi i včely které oživovaly jejich bezprostřední okolí. Z vesnice se vytrácí umění včelařit, které děti ve své školičce od dětství poznávaly. Přesto i dnes mají šanci naučit se ve škole včelařit.  Takovou možností je práce v zájmovém včelařském kroužku při škole. Škoda, že takových škol je zatím velmi málo. Přitom umění  chovu  včel patří mezi užitečné a stále ještě hodně rozšířené celoživotní záliby,   které  přinášejí užitek nejen včelaři, ale celému  jeho okolí.

ORGANIZACE A PODPORA VČELAŘENÍ

Český svaz včelařů dnes sdružuje skoro  50 000 členů všech  věkových kategorií.  Členská základna ale  každoročně stárne, přestože stanovy dovolují organizované včelaření dětem již od 10 let.  Svaz zdarma zajišťuje pro každého člena odborný měsíčník Včelařství. Prostřednictvím základních a okresních organizací pořádá odborné přednášky. Přispívá k rozvoji včelaření roční dotací ze státního rozpočtu a vytváří možnosti podpory z fondů Evropské unie.  Přesto počet včelařů klesá a míst, kde příroda nemá své živé opylovatele přibývá

 

VÝCHOVA DOROSTU

Včelařem se může stát člověk v každém věku. Ale naučit se včelařit a zvládnout potřebné dovednosti trvá celé roky. Proto je vhodné začít včelařit co nejdříve. K tomu se snaží včelařský svaz vytvářet potřebné podmínky. Podporuje činnost včelařských kroužků, zřizovaných při nejrůznějších institucích, tady i školách. Podpora spočívá v metodické pomoci, kterou lze nalézt na webu v odkazu Včelaříci.  Pro začínající zájmový útvar je možné získat od svazu finanční dotaci na nákup základních včelařských potřeb. K zvýšení schopností k vedení takového kroužku  se v Nasavrkách každoročně konají víkendy na pomoc vedoucím včelařských kroužků. Mezi mladými včelaři je oblíbena  celostátní soutěž pro členy včelařských kroužků  s názvem Zlatá včela, která je několika stupňová, od okresních,  přes oblastní ,  až po celostátní. To  je organizováno  společně se Slovenským včelařským svazem střídavě v Čechách a na Slovensku, v posledních letech se ho účastní mladí včelaři z okolních zemi (Rakouska, Maďarska, Polska…). Časopis Včelařství, spolu s dalšími organizacemi zabývajícími se přírodou (myslivci, rybáři, chovateli a zahrádkáři), pořádá každoročně korespondenční soutěž pro děti do 15 let s vyhlášením na výstavě NATURA VIVA v Lysé nad Labem v květnu každého roku.   Významnou příležitosti pro mladší i starší chovatele jsou „včelařské dny“  a výstavy,  které pořádají místní a regionální občanská sdružení po celé republice. To vše je pro práci se  začínajícími včelaři   velmi motivující.

 

Besedu se žáky 5. třídy letos vedl člen kroužku Pavel HLADÍK z  9. třídy. Snímek ukazuje, jaký zájem o včelařský  obor svým vystoupením vzbudil.

 

JAK ZALOŽIT KROUŽEK

Přes uvedené možnosti,  je založení zájmového včelařského kroužku při škole záležitost poměrně složitá. Popíši naši zkušenost: Na  škole v Kopidlně pracuje kroužek 6. rokem. Začali jsme  červnovými besedami v  5. třídách, kde jsme dětem jednoduše popsali život a význam včel, ukázali jim prázdný úl a včelařské pomůcky, pustili zajímavé video o životě včel a pozvali je na včelnici jednoho  ochotného místního včelaře. Zároveň jsme žáky  pozvali na prvou schůzku po prázdninách – v září. Přišlo kolem 10 dětí. Do konce školního roku ale zůstali jen 4. Ukázalo se, že  velkým problémem je udržet zájem dětí v činnosti, která je  časově, fyzicky i odborně náročná. Kroužek jsme pak v dalších letech vždy na začátku školního roku doplňovali  tak,  abychom měli stále kolem  6 – 8 členů. To je optimální počet k tomu, abychom se mohli všem dětem rovnoměrně věnovat a dát jim příležitost,  pod kontrolou dospělých,  provádět jednoduché včelařské úkony. Máme své  „školní“ úly na včelnici jednoho z místních včelařů. Jeden z žáků v kroužku již dokonce vlastní svoje včelstva a nejmladším členem naší organizace. Naše včelařská organizace má svoje webové stránky, kterými informujeme o naší práci s dětmi.

 

PODPORA ŠKOLY

Škola, pod kterou kroužek pracuje za podpory místní včelařské organizace,  dává žákům prostory pro pravidelné schůzky, poskytuje zázemí školní dílny pro výrobu včelařských pomůcek, půjčuje techniku pro vyhledávání informací o včelařství na internetu. Ideální je, že  se u nás na vedení kroužku  podílejí  i dva učitelé – členové místní organizace včelařů. Organizace  zakoupila škole demonstrační skleněný úl, se kterým se děti poprvé představily  na veřejnosti na prezentační akci  - Kopidlenském kvítku, organizovaném v září místní Zahradnickou školou v Kopidlně. Na výstavě žáci také poprvé prodali svůj med veřejnosti, což byl jeden z motivů pro pokračování v práci i v novém školním roce.

 

Mladí včelaři z kroužku se nebojí činností na včelnici s živými včelami. Pomocníkem je jim jeden z nejzkušenějších místních včelařů – přítel Josef MAXA.

 

V éře počítačů se těžko hledá motivace pro zájmovou činnost spojenou s učením  a zdokonalováním v dovednostech potřebných k provozování zájmu. Spojí-li se úsilí zájmové organizace a podpora místní  školy, lze i v dnešních podmínkách získat děti k užitečné, dlouhodobé a náročné odborné činnosti.

 


    nikdo zatím nehodnotil

2 komentáře k příspěvku

 1. avatar


  Dobrý den, tohle se mi strašně líbí. Rozhodně bych do toho šla nejen
  proto, že můj děda je včelař celým tělem i duší a já jako dítě jsem
  s ním trávila spoustu chvil ve včelíně, ale také proto, že je to spíše
  vesnické hobby a můj dosavadní život je spojen s malotřídkou na malé
  vesničce. Úplně tam ten včelín vidím. Obávám se však toho, že nenajdu
  tak zkušeného včelaře jako máte Vy, který by mi pomohl. A pak, co když
  si vše zařídím, dostanu potřebné věci od svazu, a ono to všechno nakonec
  krachne. No a musím mít i vlastní včelín? No spíše úl. To také
  dostanu?


 2. avatar


  Bylo by krásné, kdyby se úly znovu vrátily do bezprostředního okolí
  našich málotřídek. U nás to zkoušíme na ZŠ v Běcharech. Paní
  ředitelka Kaprálová podpořila včelaře pana Erbena, který se po smrti
  posledního včelaře v obci rozhodl vychovat mladé nástupce na místní
  škole.

  Do začátku škola ani úly nepotřebujete. Stačí včelař-vedoucí, který
  dostane od školy prostory k výuce a k návštěvám včel využije svoje
  včelastva. Vy sama nemusíte včelařit, stačí když ochotnému
  včelaři-vedoucímu pomůžete s dětmi. Není lehké udržet jejich zájem,
  ale i kázeń. To vidím jako velký problém. Finanční podporu
  včelařského svazu získáte až po roce činnosti kroužku, který osvědčí
  svoji životaschopnost. Pomoci se můžete dožádat i na obecním úřadě,
  který může takové užitečné aktivity podpořit ze svých fondů na podporu
  neziskových organizací. Je-li vedoucím člen včelařského svazu, může
  být za svoji práci s dětmi finančně odměněn až 10 000 Kč za školní
  rok, z dotace EU. Takže možností k založení a podpoře činnosti kroužku
  je dost. Problém vidím v tom ochotném vedoucím a hlavně udržení zájmu
  dětí. Hodně zdaru ve vašem nadšení.