Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

PŘIJÍMACÍ ŠÍLENSTVÍ

Do termínu přijímacích zkoušek na střední školy zbývá ještě několik měsíců. Ale už dnes se projevuje nervozita, jak to letos dopadne. Souvisí to s přijetím novely Školského zákona o možnosti uchzeče podat přihlášku hned na 3 střední školy najednou. Už dnes se zdá, že jde o další nepovedený kousek našich zákonodárců, na který se ministerstvo jen němě dívá a čeká, co se z toho vyvine. Že to nebude nic dobrého pro zúčastněné střední a základní  školy, ale ani pro samotné vyházející žáky a jejich rodiče, je jasné už dnes.

Už když se objevily prvé náznaky o této možnosti, jsem článkem na České škole z 19. 11. 2007 vyjádřil obavy, které mohu  po roce v plném rozsahu jenom potvrdit. Možnosti podání většího počtu přihlášek problém s přijímacím řízením neřeší, pouze ho dále komplikuje. Možností podat 3 přihlášky se trojnásobně násobí  počet uchazečů o místa, jejichž počet se ale přijatou změnou nijak nemění. Určitě to přinese více nervozity na straně uchazečů a rodičů, protože se zvýší „převis“ na elitních školách. Ale i jim se v konečném výsledku může stát, že v září zůstane řada míst ve třídách, rezervovaných pro úspěšné uchazeče,  prázdných. Mnozí se rozhodnou pro druhou nebo třetí školu, na kterou byli přijati. Když si tyto školy příjmou pro jistotu žáků více, může se stát, že budou mít třídy přeplněné, pokud se rozhodne na jejich škole studovat většina přijatých. Dalšími důsledky novely bude nárůst administrativy na středních školách. Přenesení zodpovědnosti na rodiče vycházejících s sebou přinese  ztrátu přehledu  základní školy o tom, kam žáci po skončení povinné školní docházky odejdou. V době, kdy stále ještě vychází každý rok méně absolventů základních škol a počet středních škol se nemění, spíše přibývají další studijní i učební obory, přijetí takového opatření nedává žádný smysl  a je čistým populismem politiků a těch několika „odborníků“ – poradců, kteří sledují své osobní zájmy a popularitu. Přijímací šílenství, které nás čeká,  v konečném efektu přijatýcch změn se ale může obrátit právě proti nim.


    nikdo zatím nehodnotil

Komentáře jsou uzavřeny.