Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

PRO KOHO JE PORTÁL METODIKA?

Překvapilo mne, když jsem se ve zprávě české školní inspekce dočetl, že pouhých 20% učitelů našich škol se dostane ve škole k počítačům a využívá je ke své pedagogické práci. To je tragické zjištění!  Podobný dotaz směrem k žákům,  by přinesl odhadem hodnotu 80% těch, kteří  s počítačem denně komunikují. Kde se stala chyba a jak tento stav změnit v situaci, kdy jsou metodickým portálem www.rvp.cz nabízeny nejrůznější aktivity na pomoc jejich práci.

Pokud jde o  chybu, tak zdaleka nebyla jedna. Začít musím INDOŠem, i když to je pro mne těžké, protože jsem ho v létech, kdy ho naše malá škola využívala, otevřeně hájil.  Za daleko větší chybu považuji, že byl celý projekt pouhým výkřikem v mlze a neměl žádné další pokračování. Je tragické, že informační politika na školách  již několik let nemá svoji koncepci a je ponechána na tvořivosti osob, které ji na školách zajišťují.

V takové atmosféře není divu, že učitele k používání ICT technologií ve výuce nic nenutí. Věkový průměr učitelů je všeobecně známý a z toho plyne problém, jak zajistit potřebou odbornost a snahu učitelů držet krok s vývojem v této oblasti.

Feminizace našeho školství a nepříliš vřelý vztah kolegyň k aktivitám v této oblasti (snad mi tento můj výpad prominou), nepříznivou situaci jen zvýrazňují. Aktuální otázkou zůstává, jak za této situace učitele motivovat, aby  měli sami potřebu nabízené projekty portálu Metodiky využívat? Aktuální situaci na školách neznám, ale j dobře si ještě pamatuji, že většina učitelů má svůj léty ověřený a zběhaný systém výuky, který jen nerada mění. Ale reforma školství,  promítnutá do Školního vzdělávacího plánu,  předpokládá nové přístupy k výuce. Odlišné metody práce, větší spolupráci vyučujících učitelů na každé škole. Právě těmto krokům může portál Metodika účinně pomáhat, inspirovat je a v mnoha případech i efektivně vést.  Jak zajistit, aby si učitelé našli čas a měli potřebu na portál chodit a využívat ho?  Jako rozumné bych v současné situaci viděl , aby na škole byl alespoň jeden poučený a zodpovědný  učitel, který  každý den po příchodu do školy projde portál a upozorní kolegy a kolegyně na vše, co se na něm nového a zajímavého objevilo. Asi to nemůže dělat ředitel nebo zástupce. Možná by to mohl být učitel-správce sítě, informatik. Vím jak je obtížné v naplněném rozvrhu hodin, dozorech a dalších úkolech najít  ještě čas na „brouzdání“ portálem a zamýšlení se nad náměty kolegů z jiných škol. Přesto věřím, že na každé škole takoví učitelé ještě jsou. Je třeba si uvědomit, že spolupráce s Metodikou není jen v pasivním čtení toho co přináší. Ale jeho hlavním posláním je interaktivita, možnost komunikace s učiteli stejné odbornosti, zaměření a zájmu.

Že to funguje a má to i své dobré výsledky,  dokazují kolegyně z mateřských škol, které jsou nejčastějšími návštěvnicemi portálu, aktivní diskutérky a autorky článků, DUMů, blogů a dalších nabízených možností. Znám náročnost jejich práce s těmi nejmenšími dětmi a vím, že právě oni mají času pro sebe nejméně a od dětí nemohou ani na chvíli odejít. Přesto jim stojí za to v době svého volna, nebo v době kdy děti po obědě spí, najít si chvíli na prověrku novinek, které se na Metodice aktuálně objeví. Upřímně vás milé kolegyně obdivuji a oceňuji váš přístup nejen k reformě, ale ke své učitelské profesi vůbec. Kéž je váš příklad inspirací a návodem pro učitele dalších stupňů školské soustavy. Návodem  jak spolupracovat, budovat si svoji celoživotní odbornou základnu, jak ochotně předávat své nejlepší myšlenky a návody ostatním. Věřím, že se číslo zjištěné inspekcí při návštěvách škol v nejbližších měsících a létech změní a učitelé poznají, kdo jim chce sloužit a pomáhat a nabídnutou ruku přijmou a využijí.


    nikdo zatím nehodnotil

2 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Zaujala mne Vaše věta:
  "Jako rozumné bych v současné situaci viděl , aby na škole byl alespoň jeden poučený a zodpovědný učitel, který každý den po příchodu do školy projde portál a upozorní kolegy a kolegyně na vše, co se na něm nového a zajímavého objevilo."

  Nevím, jestli je to "ženským kolektivem" nebo naší českou náturou, ale tušíte, jak se na takového "zodpovědného a poučeného učitele" budou kolegyně i kolegové dívat? Mohla bych mluvit z vlastní zkušenosti, ale proč si kazit hezký den.

  Jen chci naznačit, že komu nestačí párkrát nabídnout, ťuknout, pro toho budou jakékoli další snahy kolegy/kolegyně jen další nepříjemností.
  A naopak - kdo se jednou chytne drápkem, pochopí a už se nepustí.

 2. avatar

  Ještě k té funkci informátora!
  Umím si představit, jak je tato role v učitelském sboru těžká a "oblíbená". Ale vykonává-li ji člověk, který má mezi ostatními členy sboru přirozenou autoritu, tak může uspět. Samozřejmě s podporou ředitele (což může působit také proti tomuto učiteli). Sám jsem kdysi zkoušel vyvěšovat na nástěnce ve sborovně zajímavé odkazy (i celé příspěvky) v části, kterou jsem nazval: NAJDETE NA INTERNETU. Ale skoro nikdo to nečetl, natož aby si to pak šel vyhledat k počítači. Je to zkrátka "běh na dlouhé trati" ...