Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

PROCHORŮV JIVÍNSKÝ ŠTEFAN

IMG_8438Pro neinformované je nadpis nesrozumitelný a potřebuje vysvětlení. Ale ze všeho nejdřív musím napsat, o co vlastně jde. Jivínský Štefan je ocenění, kterého se dostává pracovníkům kultury, organizátorům společenského dění, osobnostem působících po dlouhá léta v této oblasti na okrese Jičín. Nominace na ocenění podávají uživatelé a spotřebitelé této pestré palety aktivit. Jde o velmi originální způsob jak upozornit na zajímavé akce a výrazné osobnosti v regionu a tímto způsobem jim poděkovat a ocenit jejich nezištnou a  dobrovolnou práci, konanou ve  volném čase a daleko nad rámec pracovních povinností.

 

Po tomto úvodu může přijít vysvětlení  vyjádřené v titulu článku. Prochor je přezdívka kterou si sám na sebe vymyslel  jičínský občan Bohumír Procházka, který celou tuto záležitost vymyslel a již 14 let organizuje, za podpory desítek spolupracovníků ve všech místech okresu.  A proč Štefan? V pojmenování symbolické ceny bylo použito jméno slavného jičínského rodáka a pohádkáře Josefa Štefana Kubína, jehož slavnějším následovníkem se později stal Václav Čtvrtek se svým Rumcajsem, Mankou a Cipískem. A právě od spisovatele Kubína je i poslední slovo v titulu článku, který se tu snažím objeasnit. Kubín píše své pohádky a pověsti z Jičína a jeho okolí a Jičín v těchto literárních pokladech všude nazývá Jivínem. Takže titul článku přeložený doslova ve zkratce znamená , že v Jičíně proběhne i letos ocenění nejaktivnějších organizátorů společenského a kulturního života, kteří budou odměněni cenou spisovatele Josefa Štefana Kubína.

     Jak celý proces nominace, výběru a vyhlášení laureátů Jivínského Štefana probíhá? Do konce kalendářního roku mohou navrhovatelé, kterými může být každý občan, organizace či úřad, zaslat na adresu Bohumíra Procházky návrhy na oceněn  z místa svého bydliště, z oblasti kterou zná a umí posoudit, kdo si takové ocenění zaslouží. Z těchto návrhů sestaví Prochor (už víme kdo to je) tabulku nominovaných, která je zveřejněna v místním tisku a je k dispozici porotě, která zasedne v den konání vyhlášení oceněných a z návrhů vybere laureáty. Jsou rozděleni do dvou kategorií a samotné vyhlášení má tedy dva vítěze a oceněné.

   V první kategorii jsou osobnosti a akce z posledního roku a Jivínský Štefan je proto výrazem ocenění za „počin roku“. Počítají sde všechny významné akce, zorganizované v uplynulém roce. Tady vybrat jednoho vítěze je nemožné, protože aktivity navržených kanidátů jsou nesrovnatelné. Patří sem koncerty pěveckých sborů, ochotnická divadelní představení, akce knihoven, škol, společenských organizací, vydání publikací, videové nahrávky, místní srazy a slavnosti. Proto se vítěz této kategorie určuje losem, letos poprve přímo během vyhlášení vítězů, v průběhu slavnostního večera.

 

  P1000595   V druhé kategorii je úkolem poroty vybrat laureáta a nositele druhého Jivínského Štefana za „dlouholetou a záslužnou veřejnou činnost“. Tady je její role nezastupitelná a jedinečná. Z došlých návrhů dohodou, případně hlasováním určí toho, kdo si takové ocenění nejvíce zaslouží. Jeho vyhlášení je vrcholem setkání, které se koná vždy na jiném místě v okrese Jičín. Součástí slavnostního večera, konaného symbolicky vždy 25. února, je kulturní vystoupení souborů z místa, kde se vyhlášení pořádá. Jeho součástí je videoprojekce s představením všech nominovaných kandidátů na udělení ceny.

Cenu – dřevěnou mobilní sošku - vytvořili a každoročně  pro vítěze obnovují manželé Renata a Martin Lhotákovi. Setkání je pro pořadatele i přítomné návštěvníky velkou společenskou událostí. Je zároveň i příležitostí představit místní kulturu a osobnosti, které ji vytvářejí. Letos se setkání uskuteční již po čtrnácté, a to v Libuni dne 25. února 2010 od 16 hodin. Sál místní sokolovny bude určitě plný nejen návštěvníků, ale  i napjatého očekávání, protože vítězové obou kategorií jsou do poslední chvíle utajení a jejich výběr je i pro ně samotné překvapením.

      Jako jeden z laureátů musím přiznat, že je to pro každého, komu se podaří v tak takovém výběru uspět,  vrcholná pocta a odměna. Letos je počet návrhů rekordní a blíží se číslu 300. Mezi nominovanými je mnoho učitelů, nebo pracovníků, kteří byli původně profesí učiteli. Oni všichni dokazují, že slavné tradice českých kantorů, jejich vzdělanost a kulturní povědomí jsou stále ještě aktuální. Máte-li čas a chuť, přijeďte v uvedené datum do Libuně a prožijte si tu nádhernou  atmosféru, která celou akci vyhlášení doprovází. Nemůžete-li, podívejte se alespoň na webové stránky této mimořádné akce, které jsou na adrese:  http://jivinskystefan.webnode.cz, nebo na facebook navštivte skupinu : PROCHORŮV JIVÍNSKÝ ŠTEFAN, na adrese: http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=188920443763&ref=ts .

Příklad jičínských je možná vhodným způsobem jak prezentovat místní kulturu a je hodný  následování všude tam, kde se nezapomíná na ty, kteří jsou ochotni a schopni obětovat svůj volný čas a mnoho své životní energie ve prospěch druhých.


    nikdo zatím nehodnotil

Komentáře jsou uzavřeny.