Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

ŠACHY JSOU TĚLOCVIKEM DUCHA

     Jednou z možností jak naplnit volný čas dětí je královna her – šachy. Jsou šachy pro mladé zajímavé i v současné elektronické éře?  Zájem mladých v organizovaných soutěžích přesvědčuje, že svoji pozici zatím uhájily.  Ve prospěch hry hovoří, že dokázala zachytit technický pokrok, a proto šachy často najdeme mezi nainstalovanými programy v počítačích mladé generace.
 

 

Bohatá historie

Šachy jsou v prvé řadě společenskou hrou. Jejich historie se kryje s historií lidstva. Ačkoliv se po celou dobu existence snaží šachisté najít recept, jak se v ní zdokonalit a stát se neporazitelným, dosud se to nikomu dlouhodobě nepodařilo. A zdá se, že to nedokáží současné a nejdokonalejší počítače. Tajemství úspěchu v šachové hře podněcovalo po staletí hráče k hledání postupu vedoucího k výhře již v dávné minulosti a stejné úporné hledají stejnou cestu i hráči současní.

 

Šachy jsou zábava

Většina chápe šachovou hru jako zábavu a náplň volného času. Výhodou královské hry je, že není omezena věkem. V šachové partii si dobře zahraje pětiletý klouček s 90tiletým kmetem. A hrát se dá všude – v kavárně, v klubovně šachového oddílu, v přírodním prostředí v parku na lavičce nebo na písku mořské pláže a stejně tak v teple domova. K šachové partii není nutné znát dorozumívací jazyk soupeře. Pravidla jsou jednotná, neměnná a všem hráčům srozumitelná.

 

 Šachy jsou věda

Po dobu existence šachu se řeší otázka, kam šachy zařadit. Mnozí tvrdí, že hraní se nejvíce blíží vědeckému bádání. O šachu existují tisíce návodů, učebnic a různých příruček a časopisů.   V nich jsou do detailu rozebrány všechny fáze šachové partie.  Od zahájení přes kombinace ve střední části partie až po koncovky. Jiné publikace se věnují strategii při hře. Zajímavé jsou  otázky  psychologie vedení boje v šachové partii, zobrazující plasticky způsoby myšlení člověka a řešení jeho problémů, nejen šachových.  Není divu, že právě pro tyto a další otázky jsou pro někoho šachy skutečnou vědou.

 

Šachy jako sport

Pro šachisty jsou organizovány po celém světě a na nejrůznější úrovni schopností hráčů četné soutěže – turnaje. Mají formu přímého osobního střetnutí u společné šachovnice.  Ale šachy lze hrát také na dálku -  korespondenčně nebo telefonicky a samozřejmě i po internetu. Soutěžit mezi sebou mohou jednotlivci i kolektivy – družstva. Hraje se může o přeborníka školy, města, regionu, republiky, Evropy i světa. A to v různých věkových kategoriích. Pro soutěžící hráče jsou šachy plnohodnotným duševním sportem. Jsou šachisté, kteří ani soupeře ke hře nepotřebují a o samotě se zabývají řešením šachových studií, úloh, různých problémových situací. Šachová hra má neuvěřitelné množství podob a uplatnění si v ní najde každý milovník 32 šachových figurek.

 

Význam šachu pro děti a mladé lidi

Šachová hra přináší potěšení, zábavu a naplnění osobních ambicí hráči každého věku.   Mimořádně vhodné jsou však pro děti a mládež.  Šachy jsou ideální a přijatelná náplň volného času dětí již od mateřské školy. Jsou prostředkem k navázání komunikace s kamarády. Jasně daná pravidla vedou k vytvoření ideálních charakterových a volních vlastností. Šachové soutěže učí mladé hráče aktivitě, ale také ke schopnosti  uznat   kvalitu  a sílu soupeře. Jsou vhodným nástrojem  vlastního a objektivního sebehodnocení. Těm úspěšným  umožňují účast v soutěžích a přitom nenásilně poznávat nové kraje a země. Naučí se přitom komunikaci s lidmi různého věku, rasy a kultury. Kdo se šachu věnuje soustavně, intenzivně a dlouhodobě, naučí se zároveň základům vědeckého přístupu k řešení problému. Nejen na šachovnici, ale v běžném lidském životě.  Šachy tím naplňují hypotézu, že jsou nejen dobrou zábavou, ale také zajímavým  sportem  a  určitě i vědou.

 

Soutěže pro školní mládež

V České republice je možné organizovat účast základních a středních škol v  soutěži, organizované Šachovým svazem České republiky, za podpory Ministerstva školství a tělovýchovy. Základní či střední škola, která uspořádá svůj školní přebor, se může své reprezentanty, vzešlé z přeboru školy, přihlásit nejdříve do okresního přeboru 4členných družstev. Základní školy mají 2 věkové  kategorie -  do 5.  a do 9. ročníku. Vítězové postupují dál -  do krajského kola.  Soutěž vrcholí v celostátním finále, kde se utkají vítězové krajských kol. Máte-li na škole alespoň čtveřici zájemců o královskou hru, zkuste schopnosti svých žáků v této zajímavé soutěži, která má víc než 20letou tradici.

Podrobnější historii a propozice soutěže najdete na stránkách Šachového svazu České republiky, na adrese:

http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/prebor-skol/prebor-skol-2008-2009.html.

 A další soutěže pro dospělé na adrese:

http://www.chess.cz/www/souteze.html.


    nikdo zatím nehodnotil

2 komentáře k příspěvku

 1. avatar


  Dobrý den, děkuji Vám za tento příspěvek.Šachy byly pro mne dlouho
  záhadou až do doby, kdy je „objevil“ můj 4-letý syn. V té době letěl
  v kinech 1.díl Harryho Pottera. V jedné pasáži harry hraje kouzelnické
  šachy. Syn je od přírody bojovník a rytíř. tato scéna ho tak uchvátile,
  že jsme pak dlouho slýchali: „Dáma na E5“. Následně si začal kreslit
  šachovnice, stavět si tam vojáčky. Pokračovalo to vyráběním šachovnice
  a šachů s dědou Fandou, přihlášením do kroužku a dnes jezdí na turnaje
  a účastní se i větších soutěží. Hru stále chápe jako boj o krále,
  protože historie je jeho další velká láska.

  A aby to nebylo všechno, vzhlídl se v něm i mladší syn, takže už
  jezdí na šachy oba. S pozdravem Jana Kneřová


 2. avatar


  Dobrý den, díky za osobní příběh. Věřte, že jsem podobných zažil
  za svoje mnohaleté působení ve funkci vedoucího šachového kroužku dětí
  desítky. Mohu Vám předpovědět, že se se svými chlapci dožijete ještě
  mnoha krásných chvil a úspěchů. Taková týmová činnost ve dvou je
  ideální a bude chlapce dlouhodobě motivovat.Na druhou stranu Vás chci
  upozornit, že vzhledem k tomu, že začali svoji zálibu v tak ranném věku,
  příjdou období, kdy budou chtít zkusit něco jíného a šachu třeba
  zanechají. Z toho není třeba dělat tragedi. Pro děti by šachová hra
  měla zůstat zábavou, možná trochu i sportem, ale vůbec ne vědou. lLe
  i když hrát přestanou, šachy jim dají do života tolik cenného, že
  z toho budou čerpat po celý život. Vím to z příběhů mých bývalých
  svěřenců, kteří se v životě a ani ve světě neztratili.