Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „třídní učitel“

A CO TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA ?

Když jsem naposled psal o školní samosprávě, měl bych logicky pokračovat a navázat úvahou o samosprávě třídní. Zatímco ta školní je vytvořena z podnětu ředitele a v zájmu vedení školy, tak o tu třídní by měl pečovat učitel třídní. Mají tyto školní instituce spolu něco společného?

Celý příspěvek »


TRIBUNÁL KLASIFIKAČNÍ KONFERENCE

Ani se  nechce věřit, že jsem jich za dobu svého učitelování absolvoval desítky.  Nejméně čtyřikrát do roka se sešla školní porada, aby provedla čtvrtletní účtování a vynesla ortel, který pak prostřednictvím třídních učitelů předala  žákům a jejich rodičům jako odraz výsledků školní práce v posledních několika měsících. Působil jsem na různých školách a poznal jsem, že se obsah, organizace i výstupy z těchto jednání mohou hodně lišit. Jaká je optimální podoba klasifikační konference a existuje nějaký její předem daný a ideální model?

Celý příspěvek »


ROZLUČKY VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Školní rok se naplňuje a tím dobíhají poslední dny školní docházky žáků 9. ročníků základních škol. Ačkoliv se na tento den většina z nich po celý školní rok těšila, s blížícím se datem  konce školního roku roste i určitá nostalgie s ním spojená. Dá se vyjádřit různě. Nejčastější formou loučení jsou závěrečné „rozlučky“ vycházejících žáků. Jde o na většině škol zavedenou tradici. Není pochyb o tom, že tato rozloučení jsou spojena s nemalými riziky pro školu i samotné žáky.

Celý příspěvek »